Pārdodam lietotas paletes izmēros:1080x1080 (488gab. ), 1100x1100 (156gab. ), 1200x1200 (67gab),...

Pārdodam lietotas paletes izmēros:1080x1080 (488gab. ), 1100x1100 (156gab. ), 1200x1200 (67gab), 1140x1140 (ar septiņiem augšējiem dēļiem -
611 gab. ), 1140x1140 (ar deviņiem augšējiem dēļiem - 218 . gab. )

Cena tikai 1, 50ls
Piedāvājam arī tronsportu
zvanīt uz norādīto nr. .