Mikrouzņēmums piedāvā būvniecības projektu tāmju sastādīšanas pakalpojumus SIA...

Mikrouzņēmums piedāvā būvniecības projektu tāmju sastādīšanas pakalpojumus
SIA „RubīnsAD” izstrādā tāmes: privātmāju būvniecībai, sabiedrisko ēku, skolu, bērnudārzu, tirdzniecības centru būvniecībai, sastādam tāmes ceļu būvei, piedāvājam kontroltāmes, tāmes valsts un pašvaldības konkursiem, kā arī tāmes apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai un kredīta saņemšanai bankās. .