polskaya stroitelnaya firma predlogaet sotrudnichat. ishem podryady stroitelny v evrope u nas 5...

polskaya stroitelnaya firma predlogaet sotrudnichat. ishem podryady stroitelny v evrope
u nas 5 ekipe, s mashinami i instrumentami
tel +48889612803
jkef111@yahoo. fr