Trīs moduļu sistēma dzeramajam ūdenim Aquaphor Crystal A. Kompakts un ērts, ļoti viegla filtru...

Trīs moduļu sistēma dzeramajam ūdenim Aquaphor Crystal A.
Kompakts un ērts, ļoti viegla filtru maiņa. Komplektā atsevišķs ūdens krāns.

Tehniskie raksturojumi:
Resurss: 6000 l
Ražotspēja: 2. 5 l/min
Maksimālais spiediens: līdz 0, 65 MPa (6, 3 atm)
Darba temperatūra: no +5 līdz +40 C

Atdalāmie piesārņojumi:
aktīvais hlors - 100%, fenols - 99, 5%, benzols - 99%, pecticīdi - 95%, hloroforma - 99, 5%, smagie metāli, svins - 99, 5%, varš - 98%, kadmijs - 99%

Трехмодульная система очистки воды АКВАФОР "Кристалл A"
Стильный и компактный, очень проста замена картриджей.
В комплекте кран для питьевой воды.

Технические характеристики:
Ресурс: 6000 л
Максимальное давление: до 0, 65 МПа (6, 3 атм)
Рабочая температура: от +5 до +40 С

Удаляемые загрязнения:
Активный хлор - 100%, Органические соединения: фенол – 99, 5%, бензол – 99%, пестициды – 95%, хлороформ – 99, 5%; Металлы: свинец – 99, 5%, медь – 98%, кадмий – 99%.