Krievijas vīzas 65-68 Euro (9 darba / 11 kalendārās dienas); 108 Euro (4 darba dienas) 150 Euro...

Krievijas vīzas 65-68 Euro (9 darba / 11 kalendārās dienas); 108 Euro (4 darba dienas)
150 Euro (1 darba diena)
1- kārtēja uz 3 mēnešiem: 82 Euro – (9 darba / 11 kalendārās dienas)
2- kārtēja uz 3 mēnešiem: 85 Euro – (9 darba / 11 kalendārās dienas)
Daudzkārtējas vīzas uz Krieviju:
9 darba / 11 kalendārās dienas; 90 Euro ar iepriekšējo vīzu (ne vecāku par vienu gadu).
128 Euro bez iepriekšējas vīzas (izgatavošanas laiks 28 dienas).
Mobilais telefons: 29277491. Terbatas 5, Rīga. Mandarina Travel.
www. mandarinatravel. lv