Krievijas vīzas 68 Euro (9 darba / 11 kalendārās dienas); 110 Euro (4 darba dienas); 150 Euro (2...

Krievijas vīzas 68 Euro (9 darba / 11 kalendārās dienas); 110 Euro (4 darba dienas); 150 Euro (2 darba dienas).

1- kārtēja uz 3 mēnešiem: 80 Euro – (9 darba / 11 kalendārās dienas);
2- kārtēja uz 3 mēnešiem: 80 Euro – (9 darba / 11 kalendārās dienas).

Daudzkārtējas vīzas uz Krieviju:
80 Euro ar iepriekšējo vīzu (ne vecāku par vienu gadu), 9 darba / 11 kalendārās dienas.
128 Euro bez iepriekšējas vīzas, (izgatavošanas laiks 28 dienas).
Mobilais telefons: 29277491. Lačpleša 14, Rīga. Mandarina Travel