Nodrošināsim: ugunsgrēka izziņošanas sistēmas,apskaņošanu; video novērošanu;...

Nodrošināsim: ugunsgrēka izziņošanas sistēmas,apskaņošanu; video novērošanu; piekļūšanas kontroli; medmāsu izsaukuma sistēmas;videonovērošanas sistēmas nomu.
Visām uzstādītajām iekārtām un Jūsu drošības sistēmas montāžas darbiem piešķiram garantijas termiņu, kā arī turpmākās to apkopes pakalpojumu saņemšanas iespējas. .