Kursa mērķauditorija: Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas profesionālo pakalpojumu...

Kursa mērķauditorija:
Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas profesionālo pakalpojumu sniedzējam, pārtikas uzņēmumu speciālistam, kas atbildīgs par higiēnas prasību nodrošināšanu uzņēmumā un ikvienam interesentam.

Kursa saturs:
Kurss izstrādāts atbilstoši 06.07.2010. MK noteikumiem Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi".)

Mācību maksa:
Ls 145 + PVN .