Nepieciešamas koka kāpnes vasarnīcai Saulkrastos (priede vai līdzvērtīgs, apm. 15 pakāpieni)....

Nepieciešamas koka kāpnes vasarnīcai Saulkrastos (priede vai līdzvērtīgs, apm. 15 pakāpieni). Iespējams uz e-pastu nosūtīt projektu. .